Sản Phẩm

White Tea

White Tea
 

White Tea Fragrance

Hương đầu: Citrus Lemon

Hương giữa: Floral Rose

Hương cuối: Woody Amber

 

Thành phần:

  • Citral
  • Clary Sage Oil
  • Coumarin
Trò chuyện với Kodo