Sản Phẩm

Elegant

Elegant
 

Elegant Fragrance

Hương đầu: Bergamot Green

Hương giữa: Violet Floral

Hương cuối: Vanilla Leather

 

Thành phần:

  • Bergamot Oil
  • Blackpepper Oil
  • Cardamom Oil
Trò chuyện với Kodo