Sản Phẩm

Rain

Rain
 

Rain Fragrance

Hương đầu: Citrus Green

Hương giữa: Jasmin Herbal

Hương cuối: Cumin Woody

 

Thành phần:

  • Bergamot Oil
  • Chamomile Extract
  • Citral
Trò chuyện với Kodo