Sản Phẩm

Peony & Blush Suede

Peony & Blush Suede
 

Peony & Blush Suede Fragrance

Hương đầu: Citrus Green

Hương giữa: Floral Jasmine

Hương cuối: Woody Clove

 

Thành phần:

  • Cinnamon Bark Oil
  • Citronellol
  • Linalool
Trò chuyện với Kodo