Sản Phẩm

Signature No.2

Signature No.2
 

Hương đầu:  Green Citrus

Hương giữa: Spicy Patchouli

Hương cuối: Leather Cedar

 

Thành phần:

  • Bitter Almond Extract
  • Cedarwood Oil
  • Patchouli Oil
  • Rosemary Oil
  • Vetiver Oil
Trò chuyện với Kodo