Sản Phẩm

Osmanthus Blossom

Osmanthus Blossom
 

Osmanthus Blossom Fragrance

Hương đầu: Bergamot Citrus

Hương giữa: Rose Floral

Hương cuối: Sweet Clove

 

Thành phần:

  • Bergamot Oil
  • Citronellol
  • Geraniol
Trò chuyện với Kodo