Sản Phẩm

Signature No.6

Signature No.6
 

Hương đầu: Citrus Green

Hương giữa: Jasmin Floral

Hương cuối: Clove Musk

Thành phần:

  • Lemon Oil
  • Linalool
  • Orange Oil
  • White Musk
Trò chuyện với Kodo