Sản Phẩm

Lotus

Lotus
 

Lotus Fragrance

Hương đầu: Citrus Green

Hương giữa: Rose Floral

Hương cuối: Vanilla Woody

 

Thành phần:

  • Jasmine Oil
  • Linalool
  • Michelia Alba Flower Oil
Trò chuyện với Kodo