Sản Phẩm

Lemongrass & Lime

Lemongrass & Lime
 

Lemongrass & Lime Fragrance

Hương đầu: Lemon Citrus

Hương giữa: Herbal Floral

Hương cuối: Herbal

 

Thành phần:

  • Citral
  • Kaffir Lime Oil
  • Lemongrass Oil
Trò chuyện với Kodo