Sản Phẩm

Jasmine & Rose

Jasmine & Rose
 

Jasmine & Rose Fragrance

Hương đầu: Lemon Citus

Hương giữa: Rose Jasmin

Hương cuối: Neroli Herbal

 

Thành phần:

  • Decanal
  • Geraniol
  • Jasmine Oil
Trò chuyện với Kodo