Sản Phẩm

Green Tea

Green Tea
 

Green Tea Fragrance

Hương đầu: Green Citrus

Hương giữa: Floral Jasmin

Hương cuối: Clove Leather

 

Thành phần:

  • Bergamot Oil
  • Blackpepper Oil
  • Chamomile Extract
Trò chuyện với Kodo