Sản Phẩm

Green Bamboo

Green Bamboo
 

Green Bamboo Fragrance

Hương đầu: Citurs Green

Hương giữa: Tropical Pine

Hương cuối: Herbal Woody

 

Thành phần:

  • Bergamot Oil
  • Citronellol
  • Chamomile Extract
Trò chuyện với Kodo