Sản Phẩm

Gaysorn Champa

Gaysorn Champa
 

Gaysorn Champa Fragrance

Hương đầu: Bergamot Lemon

Hương giữa: Lavender Rose

Hương cuối: Roody Leather

 

Thành phần:

  • Chamomile Extract
  • Citronellol
  • Geranium Oil
Trò chuyện với Kodo