Sản Phẩm

Gaysorn Bunnag

Gaysorn Bunnag
 

Gaysorn Bunnag Fragrance

Hương đầu: Green Melon

Hương giữa: Ylang Ylang Neroli

Hương cuối: Amber Vanilla

 

Thành phần:

  • Citronellol
  • Jasmine Oil
  • Lilial
Trò chuyện với Kodo