Sản Phẩm

English Pear

English Pear
 

NEW English Pear Fragrance

Hương đầu: Citrus Green

Hương giữa: Floral Herbal

Hương cuối: Sweet Cumin

 

Thành phần:

  • Bergamot Oil
  • Citral
  • Geraniol
Trò chuyện với Kodo