Sản Phẩm

Signature No.3

Signature No.3
 

Hương đầu: Citrus Green

Hương giữa: Floral Lavender

Hương cuối: Woody Leather

 

Thành phần:

  • Cedarwood Oil
  • Citronellol
  • Eucalyptol
  • Lavender Oil
  • Linalool
Trò chuyện với Kodo