Products

KD10

KD10
 

Features / Tính năng :
* Coverage / Khuếch tán lên đến : 10 m2
* Fully automatic / Tự động hoàn toàn
* Adjustable scent output / Thay đổi mùi hương tùy ý
* Power input / Điện đầu vào 5V via USB
* Bottle capacity / Dung lượng tinh dầu : 30 ml
* Dimensions / Kích thước : 70 x 133 mm
* Weight / Trọng lượng : 220 gr

Chat with us